Bildiri Özeti Gönderiminde Esas Alınacak Konu Başlıkları

 • Analitik Performans
 • Bilgi Teknolojileri
 • Bireysel Tıp
 • Biyoinformatik
 • Biyokimyasal Hematoloji ve Hemostaz
 • Çevre Sağlığı ve Laboratuvar
 • Diabetes Mellitus
 • Eğitim
 • Endokrinoloji ve Metabolizma
 • Enfeksiyöz Hastalıklar
 • Enflamatuvar Hastalıklar
 • Enzimoloji ve Klinik Enzimoloji
 • Epigenetik
 • Fitoterapi
 • Gebelik ve Laboratuvar
 • Hasta Başı Testler
 • İdrar Analizi
 • İmmünolojik Hastalıklar
 • İleri Laboratuvar Teknikleri
 • İnterferanslar
 • İz Elementler
 • Kalite Yönetimi
 • Kan Gazları
 • Kanser
 • Kardiyovasküler Belirteçler
 • Klinik Performans
 • Laboratuvar Güvenliği
 • Laboratuvar Yönetimi
 • Lipitler
 • Moleküler Tanı/Moleküler Biyoloji
 • Nütrisyon ve Laboratuvar
 • Oksidatif / Nitrozatif Stres
 • Olgu Sunumları
 • Organ Spesifik Hastalıklar
 • Pediatrik Laboratuvar
 • Referans Aralıklar
 • Terapötik İlaç İzlemi
 • Tıbbi Etik
 • Tiroid Hastalıkları ve Testleri
 • Toksikoloji ve Laboratuvar
 • Vitaminler
 • Vücut Sıvıları Analizi
 • Yasal Düzenlemeler ve Hukuk
 • Yaşlılık ve Laboratuvar
 • Diğer