Kongre Öncesi Kurslar

KURS 1

KURS 2 KURS 3 KURS 4

R İLE BİYOİSTATİSTİK ANALİZLERİ 

BİYOLOJİK VARYASYON VE UYGULAMALARI  PRIMER VE SEKONDER HEMOSTAZ TESTLERİ : KLİNİKTEN LABORATUVARA 

MOLEKÜLER TANI KURSU
(Uygulama ve Teorik)

20 kişi

20 kişi 20 kişi

20 kişi

1-2 Kasım 2016

2 Kasım 2016 2 Kasım 2016

2 Kasım 2016

09:00 – 16:00

09:00 – 16:00 09:00 – 16:00

09:00 – 16:00

100,00

75,00 75,00

75,00

 

r-ile-biyoistatistik                     uygulamalibiyolojikprimermolekuler

Reklam